Regisztrálj a kedvezményekért! 10.000 Ft felett ingyenes szállítás! 2-4 munkanapos szállítási határidő (kivéve a jelölt termékeknél)!

20% kedvezmény
Ősz kategóriában található termékekre
2022.10.01-ig

2022OSZ20

Kérdése van? girlandiart@girlandiart.hu

Facebook nyereményjáték szabályzat

FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT
A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője a Girlandiart dekor webáruház (cégvezető: Petrovics Diána EV, székhely: 3178 Varsány, Rákóczi út 29, adószám: 56841336-1-32), a továbbiakban: "Szervező”.  A Szervező egyben a játék lebonyolítója is.  

A Játék szervezésében és lebonyolításában a Facebook semmilyen módon nem vesz részt. A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, nem kapcsolódik a Facebookhoz.

A játékban való részvétel a Játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

A nyereményjátékban résztvevő személyek

A nyereményjátékban részt vehet minden nagykorú természetes személy.
A nyereményjátékban résztvevők jelen Játékszabályzatban meghatározott feltételeket és szabályokat magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

Ingyenesség, a nyereményjátékban való részvétel

A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A nyereményjátékban részt vesz - az első bekezdésben leírt kivételek figyelembe vételével - mindenki, aki 2022.05.23 -2022.05.31 között kedveli a posztot és kommentben megjelöli, hogy a két feltöltött termék közül melyiket választja, amennyiben nyer.

A nyereményjátékban az összes posztot kedvelő és egy darab konkrét terméket választó kommentelő között kerül kisorsolásra a nyeremény:

A posztban szereplő 2 termék közül a kisorsolt résztvevő által kommentben választott termék, a képen látható formában.

A nyereményjáték 2022.05.31 23:59-ig tart. A sorsolás és a nyertes kiértesítése 2022.06.01 napon történik.

Nyeremények, nyertesek

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható. A nyertes (1fő) gépi sorsolás segítségével, a véletlenszerűség elvét szem előtt tartva az alábbi programmal végezzük: https://random-comment-picker.iconosquare.com

A nyertes nevét a Szervező Facebook oldalán tesszük közzé legkésőbb a sorsolásra megjelölt időpontot követő 10 órán belül.

 Pótnyertest (1fő) hirdetünk az alábbi esetekben:

A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
- ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
- ha az értesítő levélre 1 munkanapon belül nem válaszol;
- ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
- egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
- egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
- jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti

A pótnyertes hirdetése újból megtörténhet, amennyiben az aktuális pótnyertes kiválasztásánál is fennáll az előbb felsorolt kritériumok egyike.

A nyeremény átvételének feltételei

A nyertest a Facebook-on elérhető nyilvános e-mail címére küldött levélben vagy Facebook Messengeren, illetve a Facebookon a Girlandiart dekor oldalán értesítjük nyereményéről, valamint egyeztetést kérünk a nyeremény átvételének idejéről és módjáról. A Girlandiart dekor webáruház nem vállal felelősséget a Játékos által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, ill. következményekért. A Girlandiart dekor webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a nyereményt csak és kizárólag a nyerteseknek adja át.

A játékban részt vevők beleegyeznek, hogy a Girlandiart dekor webáruház Facebook oldalán nyilvánosan ismerteti a győztes nevét.

A játékban résztvevők vállalják, hogy nyerés esetén jogosultságukat személyazonosító okirattal igazolják, amennyiben arra szükség van.

A Szervező jogai

A Girlandiart dekor webáruház kizárja felelősségét bármely kártérítési, kártalanítási igényért a nyereményjátékban való részvétel során, a játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségért. Nem vállal felelősséget továbbá azért sem, ha a játék időtartama alatt a Girlandiart dekor webáruház honlapja neki fel nem róható okból időszakosan nem érhető el.

A Girlandiart dekor webáruház fenntartja magának a jogot, hogy a játék feltételeit a résztvevők tájékoztatása mellett megváltoztassa. A tájékoztatást elegendő a játék felhívással azonos módon megtenni.

A résztvevők elfogadják, hogy a nyereményjátékban való részvétel során a részvételi szabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Girlandiart dekor webáruház számára okozott kárért teljes körű felelősséggel tartoznak. A Girlandiart dekor webáruház a nyereményjátékban való részvétel lehetőségét a részvételi szabályzat megszegése esetén bármely játékostól megvonhatja.

Adatkezelés

A nyereményjáték során a Girlandiart dekor webáruház nem jut egyéb személyes adatokhoz, kizárólag a kisorsolt nyertes résztvevő azon adatit kérheti be, melyek a termék kézbesítéséhez szükségesek, azokat a Szervező a játék lezárultáig, a nyertesnek való csomag küldéséig őrzi meg és kezeli.
A nyilvános adatok kezelése, a Facebook minden felhasználó számára biztosított lehetőségek és szabályok alapján történik.

A kezelt személyes adatok köre
A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán: 
Facebook profilnév
 
A Szervező a Nyertes esetében az alábbi személyes adatokat kezeli a Játék kapcsán:
név
 cím (amennyiben futárszolgálattal történő kézbesítés szükséges)
email cím
 
Az adatkezelés jogalapja
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli. A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A hozzájárulással a Játékos vállalja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Facebook oldalán. 
 
Az adatkezelés célja
A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából keze

Információkérés

A játékkal kapcsolatos információ az alábbi e-mail címen kérhető: girlandiart@girlandiart.hu

Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.